PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarih


 1. Ayasofya Müzesi Hangi Yüzyılda Kim Tarafından Yapılmıştır
 2. III. Selim Döneminde Yapılmaya Başlanılan Islahatların Amaçları Nelerdir
 3. Yeniçeri Ocağının Ortadan Kaldırılmasına Neden Vak’ai Hayriye denmiştir?
 4. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Önemli Olayları
 5. 19. Yüzyıl Islahatları
 6. Kronolojik Sırasıyla Osmanlı Padişahlarının Doğum ve Ölüm Tarihleri
 7. Osmanlı Devletinin Rumeli’ye Geçişi
 8. Osmanlıda Pençik ve Devşirme sistemi nedir?
 9. 2.Bayezid (Yıldırım Beyazıt ) Dönemindeki önemli olaylar
 10. Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Sistemi ve Şeması
 11. Osmanlı Döneminde Anadolu Beylikleri Hakkında Bilgi
 12. Sened-i İttifak (1808) Nedir
 13. Osmanlı Devletinin Çöküş Sebepleri Nelerdir
 14. Sırpsındığı Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir
 15. Orhan Gazi Dönemi Özellikleri , Savaşları
 16. I.Murat Dönemi 1362-1389
 17. 1. Murat Dönemi Önemli Olayları, Fetihleri
 18. Osmanlı İmparatorluğunda Düşünce Akımları
 19. Sahn-ı Seman Medresesi Hakkında Bilgi
 20. Osmanlı Ordusunun Bölümleri ve Görevleri Nelerdir
 21. Osmanlı İmparatorluğu
 22. Osmanlı İmparatorluğu Eğitim
 23. Osmanlı İmparatorluğu Ulaşım ve Haberleşme
 24. Yıkılma Süreci, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması
 25. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı-Avusturya Harpleri
 26. Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi
 27. Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299–1453)
 28. Osmanlı İmparatorluğu Tarih
 29. Osmanlı İmparatorluğu
 30. Büyük Timur İmparatorluğu
 31. Babür İmparatorluğu
 32. Hindistan tarihi
 33. Ming Hanedanı
 34. Kuzey Song Hanedanı
 35. Sui Hanedanı
 36. Han Hanedanı
 37. Çin'in Tarihi
 38. Mezopotamya
 39. Orta Çağ (375-1450)
 40. Dünya tarihi Tarih öncesi
 41. Savaşın Sonrası ve Etkileri
 42. Savaşın Sonuçları
 43. Tahliye
 44. Anafartalar Cephesi
 45. Arıburnu Cephesi
 46. Seddülbahir Cephesi
 47. İttifak Devletleri
 48. Planlar ve kuvvetler
 49. Savaşın Aşamaları
 50. Harekat planı ve amaçlar
 51. Çanakkale Savaşı Harekat
 52. Çanakkale Savaşı Harekat öncesi
 53. Çanakkale Savaşı
 54. Arıburnu Cephesi
 55. Çanakkale Savaşı Kimlerle Yapıldı
 56. Çanakkale Savaşı Komutanı
 57. Çanakkale Savaşı Komutanı
 58. Kafkas Cephesi
 59. Çanakkale Savaşı Deniz Harekatı
 60. Çanakkale Savaşı Kara Harekatı
 61. Çanakkale Savaşı Hava Harekatı
 62. Çanakkale Savaşının Önemi
 63. Çanakkale Geçilmez
 64. Seyit Onbaşı
 65. Nusret Mayın Gemisi
 66. Çanakkale Cephesi
 67. Gelibolu Savaşı
 68. 57. Alay
 69. Çanakkale Destanı
 70. Çanakkale Zaferi
 71. Cepheler
 72. Çanakkale Savaşı
 73. Çanakkale Savaşının Nedenleri
 74. Seddülbahir Cephesi
 75. Anafartalar Cephesi
 76. Çanakkale Savaşı Sonuçları
 77. Çanakkale Savaşı Tarihi
 78. Sultan I. Ahmed Kimdir?
 79. Sultan III. Mehmed Kimdir?
 80. Kanuni Sultan Süleyman’ın Kaç Çocuğu Vardır?
 81. Kanuni Sultan Süleyman’ın Eşleri Kimlerdir?
 82. Anadolu Beylikleri
 83. 1071 ile 1945 Yılları Arasında Yaşanan Olayların Kronolojik Sıralaması
 84. Osmanlı Padişahlarının Tam Listesi
 85. Osmanlı Padişahlarının Resimli Soy Ağacı
 86. Sultan II. Murad Kimdir?
 87. Sultan II. Mehmed Kimdir?
 88. Sultan II. Bayezid Kimdir?
 89. Osmanlı Devletinde Birinci Meşrutiyet Dönemi
 90. Osmanlı Devletinde İkinci Meşrutiyet Dönemi
 91. Sultan I. Selim Kimdir?
 92. Sultan I. Süleyman Kimdir?
 93. Sultan II. Selim Kimdir?
 94. Sultan III. Murad Kimdir?
 95. Kaptan-ı Derya Nedir?
 96. Sipahi ve Tımarlı Sipahiler Nedir?
 97. Sultan Osman Gazi Kimdir?
 98. Sultan Orhan Gazi Kimdir?
 99. Sultan I. Murad Kimdir?
 100. Sultan I. Bayezid Kimdir?
 101. Sultan I. Mehmed Kimdir?
 102. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 103. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 104. 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 105. 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 106. 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşının (Moskof Seferi) Nedir?
 107. II. Viyana Kuşatmasının Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 108. Astrahan Seferi Nedir? Ne Zaman ve Kimler Arasında Oldu?
 109. Kabakçı Mustafa İsyanı Nedir?
 110. Yeniçeri Nedir? Yeniçeri Ocağı Nedir?
 111. Tarihteki Türk Devletlerinin İsimleri, Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri
 112. Kırım Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 113. Prut Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Kimler Arasında Oldu?
 114. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 115. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşının Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
 116. Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi ve Padişahları
 117. Osmanlı Devletinin Gerileme Dönemi ve Padişahları
 118. Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi ve Padişahları
 119. Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi ve Padişahları
 120. Osmanlı Devletinde Lale Devri Dönemi
 121. Osmanlı Devletinde Fetret Devri
 122. Osmanlı Devletinde Köprülüler Devrinde Hangi Sadrazamlar Tahta Çıktı?
 123. Osmanlı ve Kutsal İttifak Savaşları Nedir?
 124. Osmanlı Devleti İle Ruslar Arasındaki Savaşlar Nelerdir?
 125. Osmanlı Devletinde Nizam-ı Cedid Nedir?
 126. Osmanlı Devletinin Dönemleri Nelerdir?
 127. Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi ve Padişahları
 128. Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi ve Padişahları
 129. Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hun Devleti) Kimdir?
 130. Medrese Nedir? Osmanlı Medreseleri Nelerdir?
 131. Osmanlı Devletinin (İmparatorluğu) Kronolojisi
 132. Osmanlı Devletinin Tarih Şeridi (Zaman Çizelgesi)
 133. Osmanlı Devletinde Padişahlık Sistemi ve Osmanlı Devletinin Padişahları Hakkında
 134. Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri Nelerdir?
 135. 1. Dünya Savaşı Neden ve Ne Zaman Başladı?
 136. Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri?
 137. Tanzimat Fermanı Nedir?
 138. Anadolu’da Kurulan Türk Beyliklerinin Günümüze Bıraktığı Eserler
 139. Osmanlı Zamanındaki Meslekler ve Anlamları
 140. 1071 Malazgirt Savaşı ve 1453 İstanbul’un Fethi Arasındaki Olaylar
 141. Doğu Cephesi’nden Mudanya Ateşkes Anlaşması’na Kadar Olan Tarihi Olaylar
 142. Kösedağ Muharebesi
 143. Saltanatın kaldırılması
 144. Çanakkale Savaşı Harekat
 145. Çanakkale Savaşı Harekat öncesi
 146. Çanakkale Savaşı
 147. I. Dünya Savaşı Kullanılan teknoloji
 148. I. Dünya Savaşının Sonuçlanması
 149. I. Dünya Savaşı Yıllarına göre yaşananlar
 150. I. Dünya Savaşı Cepheler
 151. I. Dünya Savaşı Savaşın Çıkışı
 152. I. Dünya Savaşı Ülkelerin stratejileri
 153. I. Dünya Savaşının nedenleri
 154. I. Dünya Savaşı
 155. II. Balkan Savaşı
 156. I. Balkan Savaşı
 157. Balkan Savaşları
 158. Uşi Antlaşması
 159. Trablusgarp Savaşı Savaşın sonu
 160. Trablusgarp Savaşı Savaşın başlangıcı
 161. Trablusgarp Savaşı İşgalden hemen önce Trablusgarp ve Osmanlı Devleti
 162. Trablusgarp Savaşı Savaş öncesi genel durum
 163. Trablusgarp Savaşı
 164. Osmanlı İmparatorluğu Görsel sanatlar
 165. Osmanlı İmparatorluğu
 166. Osmanlı İmparatorluğu Eğitim
 167. Osmanlı İmparatorluğu Ulaşım ve Haberleşme
 168. Yıkılma Süreci, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması
 169. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı-Avusturya Harpleri
 170. Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi
 171. Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299–1453)
 172. Osmanlı İmparatorluğu Tarih
 173. Osmanlı İmparatorluğu
 174. Hun İmparatorlugu
 175. Gokturk İmparatorlugu
 176. Avar İmparatorlugu
 177. Hazar İmparatorlugu
 178. Uygur Devleti
 179. Kara Hanlilar Devleti
 180. Harzemsahlar Devleti
 181. Gazneliler Devleti
 182. Anadolu Selcuklu Devleti
 183. Altinordu Devleti
 184. Büyük Timur İmparatorluğu
 185. Babur İmparatorlugu
 186. Moğol İmparatorluğu
 187. Osmanli da devlet yönetimi
 188. Osmanlıda Kadılık Müessesesi
 189. Osmanli Devleti Yeni Ceriler
 190. Osmanli Devleti Askeri Teskilati
 191. Osmanlılarda egıtım ve ögretım
 192. Osmanlı Devleti'nin Altın Çağı
 193. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
 194. Osmanli Devleti Sibyan Mektebi
 195. Osmanli Devleti Tasra Teskilati
 196. Muhtasar osmanlı devletı tarıhı
 197. Dövmeli mumya bulundu
 198. Antalya'da tarihi buluş
 199. Samsun'da bulunan mamut fosili 2 milyon yıllık çıktı
 200. Fransa'daki kazılarda insanoğlunun ilk takma dişi bulundu
 201. Büyük Çerkes Sürgünü 150. yılında
 202. Janet Nahum yazdı: Çanakkale savaşının gerçek tarihi
 203. Sultan Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı
 204. Osmanlı Devleti'nde kardeş katli
 205. Bilimadamları 3500 yıllık gizemin peşinde
 206. İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları
 207. Osmanlı'nın yitik projeleri gün yüzüne çıkıyor
 208. Cumhuriyet Tarihi’nin en önemli sergisi